PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 308/1995

ze dne 12. října 1995

 

k účasti členů branného a bezpečnostního výboru při jednáních výběrových komisí MO ČR pro výběrová řízení vypsaná Ministerstvem obrany ČR

 

Branný a bezpečnostní výbor

I. určil poslance Jana Krámka a ing. Stanislava Kozáka jako představitele branného a bezpečnostního výboru stálými přizvanými odborníky do všech výběrových řízení zabývajících se vojenským leteckým průmyslem a problematikou letectva Armády ČR;

II. žádá ministra obrany ČR, aby při ustavování komisí pro posouzení a hodnocení nabídek a při ustanovení komisí pro otevírání obálek zvážil účast těchto poslanců.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP