PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 310/1995

ze dne 19. října 1995

 

k zákonu o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, /zákon o soukromých bezpečnostních činnostech/ (tisk 1763)

 

Branný a bezpečnostní výbor

I. doporučuje, aby zákon o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, /zákon o soukromých bezpečnostních činnostech/ (tisk 1763) projednal rovněž ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

II. pověřuje předsedu výboru ing. Vladimíra Šumana, aby tuto skutečnost projednal s příslušnými orgány Poslanecké sněmovny Pralamentu ČR.

 

ing. Jan Klas

ing. Vladimír Šuman

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 



Přihlásit/registrovat se do ISP