PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 311/1995

ze dne 19. října 1995

 

ke Zprávě o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" (tisk 1889)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Bořka Valvody a po rozpravě

branný a bezpečnostní výboru

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

I. vzít na vědomí"Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z "Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996" (tisk 1889);

II. konstatovat, že předložená "Zpráva" je pouze souhrnem resortního přístupu k problematice a neobsahuje výslovně stanovisko Celorepublikového výboru pro prevenci a kriminalitu;

III. požádat vládu, aby v termínu do 28. 2. 1996 předložila novou "Zprávu", která by byla výrazem komplexního pojetí této problematiky a která by obsahovala také hodnocení věcné náplně a splnění termínů uvedených v této projednávané "Zprávě".

IV. pověřuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracoval společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

ing. Jan Klas,v.r.

Stanislav Gross, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP