PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 324/1995

ze dne 7. prosince 1995

 

k vládnímu návrhu k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie (Implementation Force - IFOR) /tisk 2003/ a k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s tranzitem vojsk NATO a dalších států zúčastněných v partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IFOR (Implementation Force) /tisk 2004/

 

Po odůvodnění ministra obrany ČR RNDr. Viléma Holáně, I. náměstka ministra zahraničních věcí ČR RNDr. Alexandra Vondry, po zpravodajské zprávě poslance ing. Vladimíra Šumana a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout usnesení následujícího znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

souhlasí

1/ s tím, že Česká republika po uzavření mírové dohody mezi znepřátelenými stranami na území bývalé Jugoslávie a následném rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN o mírové operaci mnohonárodních sil pod vedením NATO k plnění mírové dohody v bývalé Jugoslávii /Implementation Force - IFOR/ vyšle do IFOR mechanizovaný prapor Armády České republiky v počtu do tisíce vojáků z povolání a vojáků v další službě na základě dobrovolnosti na dobu jednoho roku,

2/ s podřízeností mechanizovaného praporu Armády České republiky v operaci IFOR velitelským orgánům NATO,

3/ s tranzitem vojsk NATO a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IFOR (Implementation Force).

 

ing. Vlastimil Doubrava, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda a zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP