PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 325/1995

ze dne 19. prosince 1995

 

k vládnímu návrhu na sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní /tisk 2008/

 

Po úvodním slovu ministra obrany ČR RNDr. Viléma Holáně, zpravodajské zprávě poslance Tomáše Fejfara a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijmout usnesení následujícho znění:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

souhlasí

1. se sjednáním Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k ní,

2. s předběžným prováděním mezinárodních smluv uvedených v bodu 1. tohoto usnesení.

 

ing. Vlastimil Doubrava, v.r.

Tomáš Fejfar, v.r.

ověřovatel

místopředseda a zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP