PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 331/1996

ze dne 25. ledna 1996

 

k účasti členů branného a bezpečnostního výboru při jednáních výběrových komisí MO ČR pro výběrová řízení vypsaná Ministerstvem obrany ČR

 

Branný a bezpečnostní výbor

I. určil poslance Jana Krámka a ing. Stanislava Kozáka stálými představiteli branného a bezpečnostního výboru pro všechna výběrová řízení zabývající se vojenským leteckým průmyslem a problematikou letectva Armády ČR;

II. žádá ministra obrany ČR, aby při ustavování komisí pro posouzení a hodnocení nabídek (§ 31 zák. č. 199/94 Sb.) a při ustanovování účastníků pro otevírání obálek (§ 28 odst. 1 zák. č. 199/94 Sb.) zvážil účast těchto poslanců, např. využitím § 34 odst. 2 zák. č. 199/94 Sb.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Vladimír Šuman, v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP