PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 338/1996

ze dne 27. března 1996

k Informaci o oblasti drogové problematiky

 

Branný a bezpečnostní výbor při projednání "Informace o oblasti drogové problematiky" vyslechl zprávu Dr. Millerové, zpravodajskou zprávu poslance Pavla Severy a po rozpravě

- žádá vládu České republiky, aby co nejdříve vypracovala návrh koncepce a programu protidrogové politiky v České republice s respektováním úmluv, jimiž je v této oblasti Česká republika vázána a s využitím programů OSN a RE, které se zabývají drogovou problematikou,

- doporučuje vládě České republiky zřízení úřadu pro problematiku drog s výkonnými pravomocemi vůči resortům a to pravomocemi odvozenými od rozhodnutí vlády na základě návrhu úřadu,

- žádá ministra vlády ČR Ing. Igora Němce, aby předložil stav plnění úkolů obsažených v usnesení vlády České republiky č. 446/1993. U nesplněných opatření branný a bezpečnostní výbor žádá o sdělení příčiny neplnění a data splnění a sdělení nového termínu splnění, pokud byl určen.

 

ing. Jan Klas, v.r.

Pavel Severa, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP