PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 340/1996

ze dne 28. března 1996

 

k "Problematice LZS a záchranného systému"

 

Po úvodním slovu ministra obrany ČR RNDr. Viléma Holáně, ministra vnitra ČR Jana Rumla, ministra zdravotnictví ČR PhDr. Jana Stráského, zpravodajské zprávě poslance JUDr. Miroslava Čapka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí písemně předložené podklady;

II. doporučuje vládě České republiky urychlené předložení zákona o předcházení a likvidaci havárií, který bude řešit jako podsystém leteckou záchrannou službu;

III. doporučuje organizovat provoz LZS na základě aktivit státu s přímým pověřením výkonem na ministerstvo obrany a vnitra České republiky (Policii České republiky), na neziskové organizace a v případě potřeby na podnikatelské subjekty;

IV. žádá ministry zdravotnictví, obrany a vnitra České republiky, aby předložili k 15. 9. 1996 příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podrobnou studii k problematice LZS, která bude obsahovat:

a) porovnání nákladů jednotlivých provozovatelů a jednotlivých středisek LZS

b) vyjádření jednotlivých resortů k jednotlivým dislokovaným střediskům LZS z hlediska ekonomického, výcviku pilotů a plnění standartních úkolů v současné době

c) technické aspekty zabezpečení středisek LZS v současné době i s výhledem do budoucnosti.

 

ing. Jan Klas, v.r.

JUDr. Miroslav Čapek, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP