PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 341/1996

ze dne 28. března 1996

 

ke Zprávě dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR pro branný a bezpečnostní výbor o celkovém stavu v oblasti legálních zásahů do základních práv a svobod používáním výzvědné (operativní a zpravodajské) techniky v České republice

 

Na základě projednání Zprávy dozorčí komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR o celkovém stavu v oblasti legálních zásahů do základních práv a svobod používáním výzvědné (operativní a zpravodajské) techniky v České republice pro branný a bezpečnostní výbor, přijal branný a bezpečnostní výbor následující usnesení:

Vzhledem k rozvoji organizované kriminality považuje branný a bezpečnostní výbor rozvoj použití výzvědné (operativní a zpravodajské) techniky ze strany státních orgánů za nezbytný aspekt policejní a zpravodajské práce. Zároveň je proto nutno tuto oblast lépe legislativně upravit a zlepšit i kontrolní vazby.

branný a bezpečnostní výbor

- doporučuje, aby vláda ČR v novém volebním období předložila legislativní, a ministr vnitra ČR organizační, návrhy na přesnější úpravu následujících oblastí:

- podmínky pro provozovatele telekomunikačních služeb s ohledem na plnění úkolů státní správy na úseku bezpečnosti a obrany,

- podmínky provádění zásahů do některých základních lidských práv při plnění úkolů státní správy na uvedených úsecích (zejména zásah do telekomunikačního tajemství, zásahy a omezení soukromí, ochrana soukromí a osobních údajů, nedotknutelnost obydlí),

- výkon státní správy na úseku práva na ochranu soukromí a práva na ochranu telekomunikačního tajemství (prevence a ochrana před neoprávněnými zásahy),

- kontrola použití výzvědné (operativní a zpravodajské) techniky (zpřesnění administrativy a parlamentní kontroly).

 

ing. Jan Klas, v.r.

Mgr. ing. Oldřich Kužílek, v.r.

ověřovatel

qzpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboru



Přihlásit/registrovat se do ISP