PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 343/1996

ze dne 3. dubna 1996

 

ke Zprávě o plnění programu sociální prevence a prevence kriminality (tisk 2113)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR Martina Fendrycha, zpravodajské zprávě poslance Stanislava Grosse a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. bere na vědomí Zprávu o plnění programu sociální prevence a prevence kriminality (tisk 2113) a shledává tento materiál jako důležitý postupný krok v oblasti sociální prevence a prevence kriminality;

II. žádá, aby v další činnosti Republikového výboru byla více sledována otázka fungování státu v oblasti prevence kriminality směrem k mediím a směrem ke školství s tím, že oceňuje dosavadní aktivity směrem k místní úrovni;

III. doporučuje, aby další materiál pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR respektoval:

a) strukturu zprávy zpracovanou podle struktury schema prevence kriminality s jasným odvozením jednotlivých priorit a aktivit resortu od priorit Republikového výboru,

b) přesnější stanovení vzájemných priorit uvedených činností a přesnější stylizace všech úkolů u všech konkrétních úkolů, u kterých je vykazováno jejich plnění; tam, kde je to možné uvést i náklady na tyto úkoly,

c) zhodnocení dosud realizovaných projektů prevence kriminality.

 

ing. Jan Klas, v.r.

Stanislav Gross, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP