PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 344/1996

ze dne 3. dubna 1996

 

ke "Zprávě o současném stavu požární ochrany a jejím vývoji"

 

Po projednání stanoviska ministra vnitra ČR Jana Rumla, odůvodnění náměstka ministra vnitra ČR ing. Vladimíra Zemana, zpravodajské zprávě poslance ing. Václava Klučky a po rozpravě ve dnech 17. 1. 1996 a 28. 3. 1996

branný a bezpečnostní výbor

I. oceňuje skutečnost, že poprvé v historiii státu jsou zcela zprůhledněna a právně zakotvena přesná pravidla pro poskytnutí pomoci občanovi při ochraně jeho zdraví, života nebo majetku při vzniku požárů, živelných pohrom a jiných mimořádných událostí. Branný a bezpečnostní výbor spolu s ministerstvem vnitra ČR považuje "plošné rozmístění" za základní koncepční materiál, který racionálně spojil požadavek na optimální fungování a organizaci jednotek požární ochrany s požadavkem nejvyšší možné hospodárnosti vynaložených prostředků.

II. v návaznosti na:

a) usnesení vlády ČR č. 646 z 16. 11. 1994, bod III/2, které ukládá místopředsedovi vlády a ministru financí a ministru vnitra při sestavování návrhu státního rozpočtu vytvářet podmínky pro plánovaný nárůst počtu příslušníků HZS ČR, výši finančních prostředků na neinvestiční výdaje a obměnu vybrané požární techniky, pro realizaci plošného rozmístění sil a prostředků požární ochrany,

b) usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 318 z 15. 11. 1995, bod III, kterým branný a bezpečnostní výbor v y s l o v i l podiv nad skutečností, že při projednávání rozpočtu HZS vyplynul nesoulad mezi usnesením vlády k mzdovým opatřením a rozpočtovým zabezpečením v roce 1995 a 1996 a doporučuje, aby částka ve výši 267 mil. Kč byla řešena z případného přebytku rozpočtu Čeké republiky za rok 1995 či přebytků, vzniklých v průběhu roku 1996,

c) záměry vývoje veřejných rozpočtů na rok 1997 v oblasti výdajů projednané vládou ČR dne 28. 2. 1996 - růst veřejné spotřeby státu a obyvatelstva o 7 - 10 % při růstu mezd (včetně pojistného) v organizacích rozpočtové sféry o 12,8 až 13,5 % a ostatních věcných výdajů těchto organizací pod úrovní míry inflace,

III. podporuje návrh ministra vnitra a ž á d á místopředsedu vlády a ministra financí ČR o zabezpečení nárůstu 300 příslušníků (t.j. celkem na 8 122 příslušníků) a státní dotace pro Hasičský záchranný sbor ČR na rok 1997 cestou kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 5 602 mil. Kč na níže uvedené účely:

strojní investice 1 500,- mil. Kč

stavební investice 300,- mil. Kč

věcné výdaje včetně zák. pojišť. 1 687,- mil. Kč

jednotky dobrovolných hasičů obcí

kategorií JPO II a JPO III 250,- mil. Kč

mzdové prostředky (nárůst o 13,5 %) 1 865,- mil. Kč

IV. doporučuje místopředsedovi vlády a ministru financí zvážit legislativní dopracování možnosti sponzorování HZS ČR ze strany pojišťoven;

V. žádá ministra vnitra o předložení návrhu právní úpravy sociálního zabezpečení příslušníků HZS ČR ve smyslu předložené "Zprávy" do 30. 9. 1996.

 

ing. Jan Klas, v.r.

ing. Václav Klučka, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP