PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 349/1996

ze dne 4. dubna 1996

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. (tisk 2086)

 

Po odůvodnění náměstka ministra financí ing. Jana Klaka, zpravodajské zprávě poslance JUDr. Miroslava Čapka a po rozpravě

branný a bezpečnostní výbor

I. konstatuje, že

- vládní návrh zákona obsahuje části, které výrazným způsobem zasahují do základních práv a svobod občanů, a to způsobem velmi nepřehledným, vnitřně rozporným a nesourodým s obdobnými právními normami (např. zákon o Policii ČR),

- návrh obsahuje převzetí obecných policejních pravomocí i mimo oblast celnictví,

- takto obsáhlou a závažnou právní normu, bez podrobného rozboru zkušeností z aplikace stávajícího zákona, které by opravňovaly naléhavost změn, nelze projednat vzhledem k omezeným časovým možnostem Poslanecké sněmovny Parlamentu a jejích orgánů;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh tohoto zákona vyřadit z programu nebo odročit;

III. žádá Ministerstvo financí ČR o předložení rozboru trestné činnosti příslušníků Celní správy.

 

ing. Jan Klas, v.r.

JUDr. Miroslav Čapek, v.r.

ověřovatel

zpravodaj

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 

ing. Vladimír Šuman, v.r.

předseda

branného a bezpečnostního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP