PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY 1993

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

branný a bezpečnostní výbor

Usnesení č. 15/1993

ze dne 11. března 1993

 

Po projednání problematiky bývalých vojenských prostorů Ralsko a Mladá

branný a bezpečnostní výbor doporučuje

I. ministrovi životního prostředí

Prošetřit činnost ministerstva navazující na výběrové řízení firmy pro asanace ve vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, vedeného Úřadem pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk na území ČSFR s těmito konkrétními výstupy:

- kdy byl uzavřen konkurs na komplexní asanace, kdo ho uzavřel, na jakém jednání,

- jaký statut měla komise, která určila pořadí firem,

- jaké firmy byly doporučeny do Mezinárodní soutěže na revitalizaci a využití vojenských prostorů, kdo je doporučil a na základě čeho,

- zadání nezbytného sanačního čerpání, odůvodnění výše jeho nákladů,

provedení výběru firmy na nezbytné sanační čerpání;

II. ministrovi hospodářství

- prověřit převod financí za prodej objektů po sovětské armádě na speciální účet, spravovaný Úřadem pro řešení důsledku pobytu sovětských vojsk na území ČSFR, hospodaření s tímto účtem, čerpání na asanační práce,

- prověřit majetkové krytí společností, které postoupili do užšího výběru v rámci mezinárodní soutěže na využití VVP Ralsko a Mladá,

- aby výběrová komise pod vedením náměstka ing. Žaluda, odložila své rozhodnutí a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže z důvodů nejasností v obsazení některých členů této komise;

III. vládě České republiky,

aby si nechala po doporučení výběrové komise pro Mezinárodní soutěž dostatečný prostor ke svému rozhodnutí o výsledku této soutěže z důvodů nutnosti získat dostatečné informace týkajících se majetkoprávních vztahů, kapitálových vazeb, čistoty financí a bezpečnosti státu;

branný a bezpečnostní výbor žádá

IV. ministra obrany ČR,

aby do 30. 4. 1993 předložil výboru přehled převodů majetku objektů bývalých VVP Ralsko a Mladá v období od 1. 1. 1990 do 11. 3. 1993.

 

ing. Vlastimil Doubrava,v.r.

ing. Vladimír Šuman,v.r.

ověřovatel

předseda

branného a bezpečnostního výboru

branného a bezpečnostního výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP