K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění (tisk 1674) branný a bezpečnostní výbor po projednání nepřijal žádné usnesení, protože odchodem části poslanců přestal být usnášeníschopný.Přihlásit/registrovat se do ISP