PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1993

I. volební období

rozpočtový výbor

Pozvání

na 5. schůzi

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, která se koná

ve středu 17. února 1993

v budově České národní rady, Sněmovní 4, Praha 1, v místnosti č. 111/Sněmovna

 

NÁVRH POŘADU

od 9.00 hodin

1. Projednání pracovního podkladu předloženého poslancem R. Mandelíkem k návrhu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu České republiky

Uvede: posl. R. Mandelík

od 11.00 hodin

2. Návrh poslance J. Holuba a dalších na vydání zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (tisk 19)

Uvede: posl. J. Holub

Zpravodaj: posl. R. Mandelík

od 13.30 hodin

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony (tisk 92)

Uvede: JUDr. J. Voňková, náměstkyně ministra práce a sociálních věcí

Zpravodaj: posl. P. Šafařík

od 15.00 hodin

4. Program na podporu úspor elektrické energie zaváděním kompaktních zářivek

Uvede: představitel výboru VSRRŽP

Zpravodaj: posl. T. Páv

od 16.00 hodin

5. Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže (tisk 49)- doprojednání ze 4. schůze

6. Různé, sdělení předsedy výboru

V rámci tohoto bodu budou projednány některé další přerušené body z předchozí schůze RV

 

Ing. Tomáš Ježek, CSc., v.r.

předseda výboru

 

V Praze dne 13. února 1993



Přihlásit/registrovat se do ISP