PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

rozpočtový výbor

Pozvání

na 57. schůzi

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, která se koná

ve středu 5. dubna 1995

v budově PS PČR ve Sněmovní ul. 4, Praha 1, místnost č. 111/Sněmovna

 

NÁVRH POŘADU:

středa 5. dubna

od 9.00 hodin

1. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře (tisk 1444)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lukáš

od 11.00 hodin

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře (tisk 1471)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. V. Lukáš

od 13.00 hodin

3. Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění (tisk 1574)

Uvede: zástupce MPSV

Zpravodaj: posl. P. Šafařík

od 14.30 hodin

4. Vládní návrh zásad zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče (tisk 1585)

Uvede: zástupce MZdr

Zpravodaj: posl. R. Kolář

od 15.30 hodin

5. Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích (tisk 1589)

Uvede: zástupce předkladatelů

Zpravodaj: posl. R. Kolář

od 16.00 hodin

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1472) - doprojednání

Uvede:

zástupce MH

Zpravodaj:

posl. T. Ježek

Přizvaní:

MF

7. Sdělení předsedy, různé

 

Ing. Tomáš Ježek, CSc., v.r.

předseda výboru

 

V Praze dne 30. března 1995Přihlásit/registrovat se do ISP