Usnesení č. 3

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. ledna 1993

 

k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání (tisk 22)

 

Po odůvodnění zástupce ministerstva zemědělství ČR dr. Stehlíka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

 

ústavně právní výbor

I. při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh neschválila, ze 16 přítomných poslanců hlasovali 4 poslanci pro a 2 proti,

II. při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh schválila, ze 16 přítomných poslanců hlasovalo 8 poslanců pro, 4 proti a 4 se zdrželi hlasování.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP