Usnesení č. 4

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. ledna 1993

 

k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o majetku České republiky (tisk 24)

 

Na návrh zpravodajky posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

odložil projednávání tohoto bodu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP