Usnesení č. 5

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 13. ledna 1993

 

k návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání ústavního zákona ČNR o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu (tisk 2)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ing. Pavla Tollnera, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh schválila, z 18 přítomných poslanců hlasovalo 6 poslanců pro, 8 proti a 4 se zdrželi hlasování.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP