Usnesení č. 12

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 10. února 1993

 

k projednání petice došlé ústavně právnímu výboru čj. 47/1993

 

Po zpravodajské zprávě posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. projednal petici č. 47/1993 došlou ústavně právnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu od pana Milana Jelínka, bytem Nálepkova 974, Ostrava, ve věci vnitrostátního vypořádání za majetek zanechaný československými občany v Jugoslávii,

II. pověřil zpravodajku posl. JUDr. Hanu Marvanovou vyřízením této petice.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP