Usnesení č. 17

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 17. února 1993

 

k vládnímu návrhu dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros (tisk 95)

 

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí České republiky ing. Pavla Bratinky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu přijala toto usnesení:

 

"Usnesení

Poslanecké sněmovny Parlamentu

z................................

 

k vládnímu návrhu dalšího postupu České republiky ve věci Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros (tisk 95)

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu souhlasí s tím, aby

1. Česká republika nesukcedovala do Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros a na ni navazujících smluvních dokumentů,

2. Česká republika neuplatnila vůči Slovenské republice majetkové nároky vztahující se ke společné investici vyplývající ze Smlouvy podle bodu 1 tohoto usnesení v souladu s ústavním zákonem č. 541/1992 Sb., o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku.".

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP