Usnesení č. 20

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 10. března 1993

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon) (tisk 55)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců ing. Josefa Effenbergera, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Františka Kačenky a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP