Usnesení č. 33

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 18. března 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (tisk 5) ve znění usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 015 z 17. března 1993

 

Po rozpravě a na návrh poslance JUDr. Ondřeje Zeminy

ústavně právní výbor

přerušuje projednání (vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (tisk 5) ve znění) usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 015 z 17. března 1993 a doporučuje vládě České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona o sdružování v komorách.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP