Usnesení č. 36

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. dubna 1993

 

k vybírání pokut za pozdní příchody na jednání ústavně právního výboru

 

Po úvodním slově poslance Petra Koháčka a po rozpravě

ústavně právní výbor

se rozhodl, že všichni členové ústavně právního výboru a pozvaní předkladatelé budou platit pokuty za pozdní příchody po přestávkách. Pokuta ve výši 5 Kč se platí za každých 15 minut nepřítomnosti, počínaje první vteřinou.

Vybíráním pokut výbor pověřuje poslance Petra Koháčka a jako zástupce poslankyni Evu Matouškovou.

Pro informaci: Podle dřívějšího usnesení ústavně právního výboru zároveň platí, že stejný princip se uplatňuje na začátku ohlášeného jednání výboru s výjimkou prvních pěti minut, které jsou tolerovány. První pokuta se tedy platí za prvních deset minut po pětiminutové toleranci.

 

Petr KOHÁČEK

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP