Usnesení č. 39

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. dubna 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 282/1992 Sb. a zákona č. 473/1992 Sb. (tisk 118)

 

Po odůvodnění náměstka ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci JUDr. Jana Herdy, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s touto připomínkou:

k čl. I bodu 3 - § 15 odst. 2 písm. i)

začátek upravit takto: "i) k úhradě nákladů řízení vzniklých podle pravomocného rozhodnutí...",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP