Usnesení č. 40

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 7. dubna 1993

 

k státnímu závěrečnému účtu za rok 1992 Úřadu vlády České republiky

 

Po úvodním slově zástupce Úřadu vlády České republiky ing. Kyselého, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby schválila státní závěrečný účet Úřadu vlády České republiky za rok 1992,

II. pověřuje zpravodaje poslance ing. Jana Vraného, aby tento závěr výboru tlumočil na schůzi rozpočtového výboru.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP