Usnesení č. 46

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. dubna 1993

 

k návrhu poslance L. Motyčky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích (tisk 153)

 

Po odůvodnění navrhovatele posl. ing. Ludvíka Motyčky, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Libora Nováka a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s touto připomínkou:

k čl. I

věta za středníkem zní: "V § 1 písm. c) se za slovy "§ 16 odst. 3" spojka "a" nahrazuje čárkou a za slova "§ 17 odst. 2" se doplňují slova "a § 18 odst. 2".",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP