Usnesení č. 47

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. dubna 1993

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (tisk 177)

 

Po úvodním slově místopředsedkyně výboru posl. JUDr. Hany Marvanové a po rozpravě

ústavně právní výbor

přerušuje projednávání tisku 177 do doby, než bude známo stanovisko vlády České republiky k tomuto návrhu zákona.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP