Usnesení č. 49

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 14. dubna 1993

 

k vybírání pokut za pozdní příchody na jednání ústavně právního výboru

 

Na návrh poslance JUDr. Jana Navrátila a po rozpravě

ústavně právní výbor

revokuje své usnesení č. 36 ze dne 7. dubna 1993, tj. vybírání pokut po přestávkách.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP