Usnesení č. 52

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 22. dubna 1993

 

k posouzení připomínek vznesených na 8. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. (tisk 123)

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

I. vyslovuje souhlas s vypuštěním článku II. společné zprávy podle tisku 275,

II. vyslovuje nesouhlas s vypuštěním článku III. společné zprávy podle tisku 275,

III. zmocňuje poslance JUDr. Miloslava Výborného, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP