Usnesení č. 57

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. května 1993

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů (tisk 177)

 

Po odůvodnění posl. JUDr. ing. Pavla Petržílka, pověřeného skupinou předkladatelů, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. nesouhlasí s předloženými zásadami,

II. žádá vládu České republiky, aby do 30. září 1993 předložila návrh zákonné úpravy v obchodním styku.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP