Usnesení č. 60

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 6. května 1993

 

k problematice transformace vojenského soudnictví

 

Po úvodním slově ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. bere na vědomí informaci ministra spravedlnosti České republiky ve věci problematiky transformace vojenského soudnictví,

II. doporučuje ministru spravedlnosti České republiky zpracovat návrhy potřebných legislativních úprav vyplývajících z platné Ústavy České republiky (čl. 91 a 110 Ústavy) tak, aby je mohla vláda České republiky předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu nejpozději 30. září 1993.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP