Usnesení č. 63

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

ze 7. května 1993

 

k dopisu místopředsedy vlády České republiky a ministra financí ing. Ivana Kočárníka, CSc., čj. GŘC/31 830/93/68, týkající osvobození poslanců od celní kontroly

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

zmocňuje předsedu výboru, aby odpověděl na dopis místopředsedy vlády a ministra financí České republiky ing. Ivana Kočárníka, CSc., čj. GŘC/31 830/93/68, týkající osvobození poslanců od celní kontroly, s tím, že by odpověď měla obsahovat následující stanovisko ústavně právní výboru:

- současná právní úprava neumožňuje jiný výklad, než že dovoz, vývoz a tranzit zboží poslanci nepodléhá celní kontrole v důsledku poslanecké imunity se všemi z toho vyplývajícími důsledky,

- výbor považuje tento stav za nesprávný a má za to, že je nezbytné urychleně jej změnit, avšak tak, aby zákaz kontroly celními orgány při jakýchkoliv cestách poslanců byl zachován,

- výbor nedospěl k jednoznačnému stanovisku o tom, zda má být od cla osvobozeno jen některé zboží nebo žádné zboží,

- v projednávané legislativní změně by mělo být zabráněno možnosti využít osobození od cla v rámci případných podnikatelských aktivit poslanců.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP