Usnesení č. 76

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 9. června 1993

 

ke Zprávě o činnosti Generální prokuratury České republiky

 

Po úvodním slově generálního prokurátora České republiky JUDr. Jiřího Šetiny, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala toto usnesení:

 

"Usnesení

Poslanecké sněmovny

z 10. schůze června 1993

 

ke Zprávě o činnosti Generální prokuratury České republiky

 

Poslanecká sněmovna

bere Zprávu o činnosti Generální prokuratury České republiky na vědomí.".

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP