Usnesení č. 79

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 10. června 1993

 

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon (tisk 383)

 

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Marka Bendy, zpravodajské zprávě posl. ing. Viktora Dobala a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k čl. I

vložit nový bod 1 tohoto znění:

"1. V § 48 odst. 4 za první větu se vkládá nová věta,. která zní: "Osobní prohlídku nelze provést u osob uvedených v § 49 písm. a) a b).".",

dosavadní body 1, 2 a 3 označit jako body 2, 3 a 4,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP