Usnesení č. 84

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 23. června 1993

 

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění zákona č. 26/1993 Sb., předložené skupinou poslanců (tisk 365)

 

Po odůvodnění člena návrhové komise poslanců JUDr. Vladimíra Řezáče, zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

- legislativní změny spojené s otázkou povolování a kontroly použití zpravodajské techniky by měly řešit problém komplexněji, než je uveden v předložených zásadách,

- tyto změny by měly být součástí komplexu zákonů o státním zastupitelství,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP