Usnesení č. 87

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 30. června 1993

 

k pozměňovacímu návrhu posl. Budinského vzneseného na 10. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu dne 17. 6. 1993 při projednávání návrhu na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon (tisk 383)

 

Po zpravodajské zprávě posl. ing. Viktora Dobala a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijetí pozměňovacího návrhu posl. Budinského,

II. zmocňuje zpravodaje posl. Dobala, aby toto stanovisko ústavně právního výboru tlumočil Poslanecké sněmovně Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP