Usnesení č. 89

ústavně právního výboru České národní rady

z 30. června 1993

 

k zásadám zákona o matrikách, jménu a příjmení a o opatřeních s tím souvisejících (tisk 357)

 

Po odůvodnění náměstka ministra vnitra České republiky ing. Vladimíra Zemana, zpravodajské zprávě posl. Eva Matouškové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami s těmito připomínkami:

k zásadě č. 13

doplnit, aby do knihy narození byly zapisovány údaje o prarodičích,

k zásadě č. 14 odst. 2

slovo "dvě" nahradit slovem "tři",

k zásadě č. 14 odst. 3

třetí věta - mělo by se týkat jen sourozenců plnorodých,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP