Usnesení č. 99

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 6. července 1993

 

k žádosti prezidenta republiky na vyslovení souhlasu s jmenováním soudců Ústavního soudu (tisk 456)

 

Ústavně právní výbor

doporučuje, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

 

"Usnesení

Poslanecké sněmovny Parlamentu

z..........................................

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky souhlasí podle čl. 84 odst. 2 a čl. 106 odst. 2 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, s jmenováním doc. JUDr. Vojtěcha Cepla soudcem Ústavního soudu.".

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP