Usnesení č. 105

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 6. července 1993

 

o způsobu hlasování Poslanecké sněmovny Parlamentu k žádosti prezidenta republiky na vyslovení souhlasu s jmenováním soudců Ústavního soudu

 

Na návrh předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu hlasovala o návrzích usnesení, jejichž přijetí ústavně právní výbor doporučuje svými usneseními č. 92 až 104 a 107, jednotlivě a veřejně.

 

JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP