Usnesení č. 109

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 8. července 1993

 

k zaujetí stanoviska k dopisu předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu týkajícího se otázek souvisejících s přerušením zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu

 

Po zpravodajské zprávě předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor se usnesl,

I. i při event. přerušení zasedání Poslanecké sněmovny ve smyslu čl. 34 odst. 2 ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, mohou být svolávány a mohou jednat všechny orgány Poslanecké sněmovny,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby toto stanovisko tlumočil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP