Usnesení č. 118

ústavně právního výboru České národní rady

z 8. září 1993

 

k vládnímu návrhu zásad zákona o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí (rozpočtová pravidla) (tisk 482)

 

Po odůvodnění zástupce Ministerstva financí České republiky ing. Miroslava Havla, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje vládě České republiky, aby do paragrafovaného znění tohoto návrhu zapracovala tyto připomínky:

k zásadě č. 4

upravit v tom smyslu, aby rozpočtové kapitoly Parlament České republiky, Nejvyšší kontrolní úřad a Ústavní soud byly zapracovány do návrhu zákona o státním rozpočtu beze změn,

k zásadě č. 23

vypustit poslední větu,

obecně

- současně s paragrafovaným zněním tohoto návrhu předložit návrhy zákonů upravujících postavení neziskových organizací a v souvislosti s tím upravit základní ustanovení a část 11 těchto zásad,

- urychleně je třeba předložit návrh zákona, kterým by bylo řešeno hospodaření veřejnoprávních korporací, zejména obcí a vyšších územně samosprávných celků,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP