Usnesení č. 119

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 8. září 1993

 

k zahraničním pracovním cestám ústavně právního výboru

Poslanecké sněmovny Parlamentu

 

Po úvodním slově předsedy výboru posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. se unesl, že v průběhu IV. čtvrtletí 1993 či I. čtvrtletí 1994 je připraven uskutečnit zahraniční pracovní cestu do maďarského parlamentu, a to za účelem výměny informací a zkušeností z legislativní práce se zvláštním zaměřením na jednací řád, práci poslaneckých klubů, volební zákonodárství a strukturu soudnictví. Jednalo by se recipročně o dvou až třídenní pracovní cestu, které by se zúčastnilo 20 poslanců ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny, 2 pracovnice Kanceláře Poslanecké sněmovny a tlumočník,

II. se usnesl, že v průběhu I. pololetí 1994 je připraven uskutečnit zahraniční pracovní cestu do Slovenské republiky za účelem výměny zkušeností z legislativní práce s ústavně právním výborem Národní rady Slovenské republiky,

III. se usnesl, že v průběhu I. pololetí 1994 je připraven uskutečnit zahraniční pracovní cestu do Rakouska s obdobným zaměřením jako v odst. I a II,

IV. pověřuje předsedu výboru JUDr. Miloslava Výborného dalším jednáním týkajícím se těchto zahraničních pracovních cest.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP