Usnesení č. 120

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 29. září 1993

 

k vládnímu návrhu zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (tisk 528)

 

Po odůvodnění náměstka předsedy Státního úřadu pro jadernou bezpečnosti ing. Böhna, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem s těmito připomínkami:

k § 1

slova "orgánem státní správy" nahradit slovy "správním úřadem",

k § 2

- uvozovací věta zní: "Úřad vykonává tyto působnosti:"

- odkaz 2 pod čarou se vypouští,

- dosavadní odkaz 3 pod čarou se označuje jako odkaz 2,

§ 4 zní:

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1993.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP