Usnesení č. 132

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. října 1993

 

k návrhu rozpočtu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rok 1994

 

Po odůvodnění náměstka ministra spravedlnosti České republiky dr. Pospíšila, vyjádření zástupce ministerstva financí České republiky ing. Staňkové, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Ministerstva spravedlnosti České republiky na rok 1994 ve výši

- příjmů (v rozpočtových skupinách 5 a 6) 327 694 tis. Kč

- výdajů (v rozpočtových skupinách 4, 5 a 6) 5 457 250 tis. Kč

s tím, že tento rozpočet může být po projednání s ministerstvem financí České republiky event. ještě upraven,

II. pověřuje zpravodaje posl. ing. Jana Vraného, aby tento závěr výboru tlumočil na společné schůzce zpravodajů.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP