Usnesení č. 134

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. října 1993

 

k návrhu rozpočtu Ústavního soudu na rok 1994

 

Po odůvodnění místopředsedy Ústavního soudu dr. Holečka, vyjádření zástupce ministerstva financí České republiky ing. Staňkové, zpravodajské zprávě posl. ing. Jana Vraného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu Ústavního soudu na rok 1994 ve výši

- výdajů 30 127 tis. Kč

s tím, že tento rozpočet může být po projednání s ministerstvem financí České republiky event. ještě upraven,

II. konstatuje, že výdajová stránka této rozpočtové kapitoly nepostačuje ke krytí odůvodněných potřeb Ústavního soudu,

III. pověřuje zpravodaje posl. ing. Jana Vraného, aby tento závěr výboru tlumočil na společné schůzce zpravodajů.

 

Marek BENDA v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP