Usnesení č. 138

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 3. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů (tisk 595)

 

Po odůvodnění zpravodajské zprávě posl. JUDr. Miloslava Výborného a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem,

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. doporučuje, aby společným zpravodajem ve schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu byl posl. JUDr. Miloslav Výborný.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP