Usnesení č. 142

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 4. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb. (tisk 598)

 

Po odůvodnění zástupkyně Ministerstva spravedlnosti České republiky dr. Žiškové, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. přerušuje projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona ČNR č. 7/1993 Sb. (tisk 598),

II. doporučuje organizačnímu výboru, aby tento vládní návrh zařadil na program schůze Poslanecké sněmovny, na které se bude projednávat vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.

ověřovatel výboru

místopředsedkyně výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP