Usnesení č. 144

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 12. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk 605)

 

Po odůvodnění náměstka ministra financí České republiky ing. Jana Klaka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým návrhem s touto připomínkou:

k bodu 15 - § 10 písm. a)

za první větou tečku nahradit středníkem a připojit slova "rozdíl cen nepodléhá dani darovací.",

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu.

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP