Usnesení č. 145

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 12. listopadu 1993

 

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 533)

(navazuje na usnesení č. 137 z 3. listopadu 1993)

 

Po vyjádření zástupce Ministerstva financí České republiky ing. Havla a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s částí první vládního návrhu,

II. žádá rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu, aby se zabýval rozsahem zmocnění uvedených v části první § 5 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů (tisk 533) a zvážil přijetí možných omezení, aby zásadnější změny ukazatelů výdajů a příjmů státního rozpočtu podléhaly předběžnému souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu,

III. přerušil projednávání části druhé,

 

Petr KOHÁČEK v.r.

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.

ověřovatel výboru

předseda výboru

 Přihlásit/registrovat se do ISP